maanantai 24. elokuuta 2020

SDP:n puoluevaltuuston varajäsen!

SDP:n puoluevaltuusto käyttää puolueen ylintä päätösvaltaa puoluekokousten välillä. Puoluekokous valitsi tänään uuden puoluevaltuuston.

Keski-Suomesta puoluevaltuustoon valittiin
Siiri Muhonen
Jyväskylästä,
Jarno Kemiläinen
Jyväskylästä, Ulla Patronen Jämsästä ja
Seppo Ruotsalainen
Äänekoskelta. Varajäseniksi valittiin
Sanna Siekkinen
Konnevedeltä,
Jussi Maasola
Jyväskylästä,
Sami Tuominen
Saarijärveltä ja
Leena Kalmari
Laukaasta. Suuret onnittelut kaikille.


torstai 13. elokuuta 2020

Jyväskylä lehdessä juttu Ankkurista

Jusai antaa lausuntoja...
http://jyvaskyla.netpaper.fi/5972

Sosiaali- terveyslautakunta

Jyväskylän sosiaali- terveyslautakunta on suurien haasteiden edessä tulevana syksynä. Talousarvio 2021 laadinta on niukkuuden jakoa ja se ei tietenkään ole mukavaa. Kaikesta kurjuudesta huolimatta, iloisin mielin syksyn luottamustoimiin! Parhaamme tehdään!

maanantai 3. elokuuta 2020

Koulutus on kasvuinvestointi tulevaisuuteen

Jussin uusin kirjoitus Demokraattiin. 
Oppivelvollisuusiän nostaminen on kustannustehokas tapa parantaa nuorten työmarkkina-asemaa. Koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ovat heikommassa asemassa läpi elämän ja heitä tulee tukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kovaa vauhtia hanketta oppivelvollisuuden laajentamiseksi. Hallitusohjelmassa on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen ja oppivelvollisuusikää esitetään korotettavaksi 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuusikää on viime vuosien aikana nostettu useissa Euroopan maissa ja nyt on aika tehdä näin myös Suomessa. Korkeampi oppivelvollisuusikä kasvattaa työllisyyttä tulevaisuudessa sekä vähentää erilaisten sosiaalietuuksien tarvetta. Toisin sanoen: oppivelvollisuusiän nostaminen on kasvuinvestointi tulevaisuuteen.

Tällä hetkellä pelkän peruskoulun varassa on 25-vuotiaista suomalaisista noin 16 prosenttia ikäluokasta. Tämän joukon työllistymismahdollisuudet ovat heikot ja heidän ulkopuolisuutensa yhteiskunnasta kasvaa. On selvää, että pelkkä peruskoulun päättötodistus ei nykyään riitä mihinkään. Kaikkien tulisi suorittaa toisen asteen tutkinto työllistyäkseen. Nykyään kun ei vaan ole tarjolla töitä, joita voi tehdä ilman tutkintoa.

Oppivelvollisuuden laajentamista vastustavat ovat sitä mieltä, että olisi parempi panostaa kohdennettuihin toimenpiteisiin niihin nuoriin, jotka ovat vaarassa jäädä ilman toisen asteen tutkintoa. Olen itse toiminut 25 vuotta nuorten parissa työkseni ja nähnyt lukemattomia erilaisia toimenpiteitä, millä pyritään tukemaan pudokkaita nuoria. Tukea on yritetty kohdistaa koulumaailmaan jo monta vuotta, jotkut menetelmät ovat toimineet oikein hyvin esim. Jopo luokat. Toiset menetelmät taas eivät ole tuoneet mitään tulosta. Valitettavasti erilaiset tukitoimet eivät vieläkään tavoita kaikkia avuntarvitsijoita. Oppivelvollisuusiän nosto on selkeä ja tasapuolinen ratkaisu. Ajattelen, että nyt on aika tehdä oppivelvollisuus uudistus. Selkeästi on nähtävissä, että pudokkaita nuoria on aivan liikaa.

On valitettavaa, mutta totta, että huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle. Vanhempien työttömyys on vahvasti kytköksissä lapsen koulumenestykseen. Meillä elää lapsia, jotka eivät ole koskaan nähneet vanhempien lähtevän töihin. Kotoa saatava tuki opiskeluun on pyöreä nolla. Tässä tilanteessa kaikkein tärkeintä oppivelvollisuusiän nostaminen on nuorille itselleen. Kyse on heidän huolenpidostansa ja välittämisestä. Koulutus on aina kasvuinvestointi tulevaisuuteen ja sen tulokset ovat nähtävissä vasta usean vuoden päästä. Kaikki toimenpiteet maksavat, myös tämä. Uskon vakaasti, että oppivelvollisuusiän nostamiseen sijoitettu raha tulee takaisin monikertaisena.


https://demokraatti.fi/koulutus-on-kasvuinvestointi-tulevaisuuteen