maanantai 8. helmikuuta 2021

Näillä teemoilla kuntavaaleihin!


 https://www.demaritjkl.fi/kuntavaaliohjelma-2021/

 

Reilusti Jyväskylän puolesta!

Parempia palveluja.

·       Varmistamme joustavat ja riittävät peruspalvelut kaikille
– iästä ja elämäntilanteesta riippumatta

·       Laitamme varhaiskasvatuksen ja opetuksen laadun,
tilat ja ryhmäkoot kuntoon

·       Edistämme hallituksen linjaa: kiireettömään terveydenhoitoon viikossa
ja mielenterveyspalvelut saavutettaviksi

·       Parannamme liikuntamahdollisuuksia

·       Edistämme urheiluharrastusten kohtuuhintaisuutta

 

Toimivampi kaupunki.

·       Elävöitämme kaupunkikeskustan

·       Kehitämme Linkkiä asukkaiden tarpeiden mukaan

·       Laitamme pyöräbaanoihin vauhtia

·       Teemme Jyväskylästä hiilineutraalin 2030 mennessä

 

Uutta työtä.

·       Edistämme paikallista yritystoimintaa

·       Käymme yhteistyöllä työttömyyden kimppuun

·       Tuemme nuoria pääsemään työelämään

 

 

Asuminen

- Kohtuuhintaista asuntotuotantoa tulee lisätä kasvattamalla kaupungin vuokra-asuntotuotantoa

- Puurakentaminen sitoo hiiltä ja se on muutenkin ympäristöystävällistä ja terveellistä. Puurakentamista on suosittava niin asuntorakentamisessa kuin erityisesti kaupungin omissa rakennuskohteissa mahdollisuuksien mukaan.

 

Varhaiskasvatus ja koulutus

- Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa tärkeintä on kuitenkin turvata varhaiskasvatuspalveluiden laatu. Varhaiskasvatuslakiin tulisi kirjata, että toiminta ei voi olla taloudellista voittoa tavoittelevaa.

- Kaupunkimme perusopetuksen kouluissa ryhmäkokoja on pienennettävä niin, että opettajilla on mahdollisuus huomioida jokainen oppilas erityisesti, jos ryhmissä opiskelee tukea tarvitsevia oppilaita. Näin voidaan ehkäistä tehokkaasti nuorten syrjäytymistä.

- Huolestuttavaa on se, että opettajien sairauspoissaolot ovat lisääntyneet; työhyvinvointiin onkin panostettava.

- Tällä hetkellä Jyväskylän alueen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa oppilaat ja opiskelijat eivät aina pääse psykologille tai kuraattorille lain vaatimissa aikarajoissa. Tarvitaan riittävä määrä koulupsykologeja ja -kuraattoreita, jotta lain määräyksiä pystytään noudattamaan. Lakisääteisten oppilashuoltopalveluiden painopistettä on saatava ennaltaehkäisevään työhön.

 

Sosiaali- ja terveys palvelut

- Vuoteen 2030 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä Jyväskylässä kasvaa yli 5 500 henkilöllä ja 85 vuotta täyttäneiden määrä nousee yli 1500 henkilöllä verrattuna 2020-luvun taitteeseen, mikä näkyy yleisenä ikääntyneiden palveluiden tarpeen kasvuna. Tähän palveluntarpeeseen pitää varautua jo nyt.

- Yksityiset ja kolmannen sektorin tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkista palveluntuotantoa. Kohtuuton voitontavoittelu yhteisesti rahoitettujen palveluiden laadun kustannuksella tulee estää ja voittoa tavoittelemattomien toimijoiden asemaa vahvistaa.

- Lastensuojelun menot kasvavat Jyväskylässä. Kiireelliset lastensuojelun sijoitukset lisääntyvät koko maassa ja myös Jyväskylässä.

- Budjetin jokavuotinen ylitys johtuu suurimmaksi osaksi kriisitilanteissa tehdyistä ostopalveluista.

- Jyväskylä tarvitsee oman lastensuojelun päivystys- ja vastaaottoyksikön, jolla voidaan hillitä menojen kasvua.

 

Kulttuuri ja vapaa-aika

 

-          Omavaraisen ja -ehtoisen kulttuuritoiminnan edistämisessä on tarjottava kaupungin puolesta myös edullisia tiloja toiminnan käynnistämistä varten. Mallina tulee kokeilla Tampereen kulttuuritalo Telakan mallia, jossa kaupunki hankkii ja tarvittaessa kunnostaa palo- ja terveysmääräysten vaatimalle vähimmäistasolle kiinteistön. Tämän jälkeen se vuokrataan nämä kustannukset kattavalla omakustannehinnalla yhdistykselle tai muulle yhteisölle, joka sitoutuu järjestämään siellä kulttuuritoimintaa.

- Tarpeeksi laaja kirjastoverkko ja liikkuviin palveluihin panostaminen ovat tärkeä osa kunnan palveluverkkoa. Aluekirjastotoiminta pyritään turvaamaan ja itsepalvelukirjastojen toimivuutta edelleen parantamaan.

- Kaupungissa tulee olla kaikilla asuinalueilla mahdollisuus liikunnan harrastamiseen hyvissä ja motivaatiota tukevissa olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina.