maanantai 27. helmikuuta 2017

Katse pois omasta navasta!


On ymmärrettävää, että jokainen haluaisi parempaa elämää, rahaa ja rakkautta. Oman navan tuijottelu on ihan luonnollista.
Miksi minun pitää maksaa hulevesimaksi? Miksi minä en pääse lääkäriin heti? Miksi minun lapseni koulu on vanha ja ränsistynyt? Miksi minä en pääse nauttimaan uuteen konserttitaloon sinfoniaa? Miksi minä en saa kaikkea kunnalta heti ja nyt!

Politiikka on yhteistein asioiden hoitamista. Ihan oikeasti! Päätöksiä tehdessä on aina otettava huomioon kokonaisvaikutus nyt ja tulevaisuudessa. Päätöksiä ei saa tehdä yhdestä näkökulmasta tai itsekkäistä periaatteista käsin. Oman edun tavoittelu ei kuulu politiikkaan.

On valitettavaa ja surullista, että liian usein politiikassa omat asiat ajavat yhteisen hyvän edelle. Se on väärin. Lähtökohdan pitäisi olla heikoimman puolella oleminen ja solidaarisuus.

Aika, jota elämme nyt, on erittäin itsekeskeistä. Jokainen tietää kaikki maailman asiat paremmin kuin asiantuntijat. Yhteisvastuu ja lähimmäisen rakkaus tuntuu olevan hakuisessa .

Se nyt vaan on niin, että jos emme pidä huolta toisistamme ja hoida asioita tasa-arvoisesti sekä oikeudenmukaisesti, olemme suossa.
Katse pois omasta navasta!torstai 16. helmikuuta 2017

Virallinen vaalikuva!


Lasten ja nuorten asialla!

Otin haasteen vastaan!

Haastamme Sinut toimimaan lasten ja nuorten valtuutettuna.
On tärkeää, että kunnanvaltuutetut kunnioittavat lasten ja nuorten oikeuksia päätöksiä tehdessään. Yksittäinen valtuutettu voi saada paljon aikaan kiinnostumalla, ottamalla selvää, kysymällä, vaatimalla sekä arvostamalla lapsia ja nuoria sekä heidän mielipiteitään.

Lapset ja nuoret ovat kansalaisia jo tänään. Lisäksi he ratkaisevat maamme tulevaisuuden. Lasten ja nuorten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.

Olen ehdottomasti lasten ja nuorten asialla valtuutettuna. Minulla on yli 20 vuotta kokemusta nuorisotyöstä, joten tiedän mistä puhun. Kaikessa päätöksenteossa on otetava aina huomioon lapset ja nuoret!


http://www.huoneentaulu.fi/


Olen ehkäisevän työn ehdokas!

Olen ehkäisevän työn ehdokas, koska fiksu kunta toimii ajoissa.
Pidetään toisistamme huolta!
www.ehyt.fi/kuntavaalit #ehkäisevätyö #kuntavaalit

keskiviikko 8. helmikuuta 2017

SDP on menneisyyden puolue?


SDP on menneisyyden puolue? Näin kuulee aika usein sanottavan.
Pitääpäs ihan miettiä itsekin asiaa. Jotta pystyy ymmärtämään nykyistä aikaa, on syytä ymmärtää hieman historiaa.
Kun tarkastellaan SDP:n historiaa ja puolueen saavutuksia, voi helposti todeta, että ajanhermolla on eletty. Ei menneisyydessä vaan juuri tässä hetkessä, katse kohti parempaa tulevaisuutta.
SDP on pystynyt ja pystyy tulevaisuudessakin tekemään juuri oikeat ratkaisut, joilla parannetaan kaikkien ihmisten hyvinvointia ja poistetaan huono-osaisuutta. Lapsiin ja nuoriin on satsattu historiassa ja niin tulee tehdä tulevaisuudessakin.
Mitkä asiat ovat SDP:n historiassa suuria saavutuksia?
Tässäpä muutama, minun mielestäni, tärkeä saavutus:

 

1921 Toteutettiin oppivelvollisuuslaki.

1927 Tuli voimaan terveydenhoitolaki, joka loi pohjan kansalaisten terveydestä huolehtimiselle.

1948 Sosialidemokraatit toteuttivat lapsilisälain.

1968 Toteutettiin aikamme merkittävin sivistyspoliittinen tavoite – saatiin laki peruskoulusta.

1988 Uudistettiin työelämää koskevaa lainsäädäntöä: vaarallisiin töihin työsuojeluvaltuutetun keskeytysoikeus ja työntekijän kieltäytymisoikeus, yksilölliset työajat, tilapäinen ja osittainen hoitovapaa pienten lasten vanhemmille. Työsopimuslain muutoksella pidennettiin irtisanomisaikoja ja parannettiin työsuhdeturvaa sekä osa-aika-työntekijöiden asemaa.

2000 Kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin maksukatto 1.1.2000 alkaen.

2001 Kaikille 6-vuotiaille oikeus maksuttomaan esiopetukseen 1.8.2001 lähtien. Eduskunta hyväksyi lain samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimisestä.

2003 Vähemmistövaltuutetun virka perustettiin.

2004 Yhdenvertaisuuslaki voimaan. Lain tarkoituksena on turvata ihmisten samanlainen kohtelu vertailukelpoisissa tilanteissa yhteiskunnan eri lohkoilla.

2005 Lapsiasiainvaltuutetun virka perustettiin.

2007 Parannukset perheille: Adoptiovanhempien vanhempainrahakautta pidennettiin ja perhehoitajien tukea parannettiin. Perhevapaauudistus:  vanhempainpäivärahoja korotettu, ja ns. isäkuukauden käyttöä joustavoitettu.

2012 Perusturvan korotus 100 €/kk

2013 Nuorisotakuu voimaan 2013 alusta – jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta

2014 Uusi sosiaalihuoltolakivoimaan 2015 – lapsiperheiden kotipalvelua lisätään