perjantai 19. maaliskuuta 2021

Olen sitoutunut sateenkaarikunnan ehdokas!

 Olen ehdottomasti mukana!

Me olemme sitoutuneet sateenkaarikunnan valtuutettuina:
1) aktiivisesti edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia sekä kaikkien yhdenvertaisuutta kunnassa,
2) työskentelemään sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja vihapuhetta vastaan sekä
3) varmistamaan, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oma ääni kuuluu päätöksenteossa.

KSML vaalikone on auki!


Keskisuomalaisen vaalikone on auennut. Käy testaamassa saatko Jussin ehdokkaaksesi. https://www.ksml.fi/vaalikone/#/Perjantai vlogi 19.3.2021

 Perjantai vlogi! 19.3.2021 GET OVER IT!


https://www.facebook.com/100002657934008/videos/37178948716


42407/

torstai 11. maaliskuuta 2021

Jussin kirjoitus Demokraatissa!


https://demokraatti.fi/kun-on-kiitoksen-aika-sita-ei-pida-saastella?fbclid=IwAR1PvSO3ZcWbuKHiQIwjDZVWv3cqEIfSAw4Kxq3qx_BNK3HLlQ-fEhwrU50 


Kun on kiitoksen aika, sitä ei pidä säästellä

Silloin kun kaikki toimii omassa kunnassa, ollaan hiljaa. Vettä tulee hanasta, sähköä töpselistä, tiet on aurattu, koulut toimivat, päivähoidossa on kivaa, lääkäristä saa apua ja mummoa hoidetaan hyvin. Auta armias, jos joku kunnan palvelu muuttuu tai ei toimi.

Puskaradiot laulavat Facebookissa, työpaikan kahvipöytäkeskustelut käyvät kuumana ja yleisönosaston kirjoitukset täyttyvät kiukkuisista kuntalaisista. On ihan oikein, että kunnan palveluita myös kritisoidaan, se on kuntalaisten oikeus. Se auttaa myös kehittämään palveluita ja löytämään heikot kohdat. Mutta kohtuus kaikessa.

Usein tunteiden purkaukset sekä kritiikki kunnan palveluja kohtaa nousee koetusta heikosta palvelusta, joskus väärinkäsityksistä. On inhimillistä, että virheitä sattuu kaikille. Myös kunnan palvelut ovat haavoittuvaisia ja eivät aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Parantamisen varaa on aina, sitä ei kiistä kukaan. Totuuden nimissä pitää myös todeta, että suurin osa kuntien palveluista toimii moitteettomasti.

Saatuun palveluun suhtaudutaan usein tunteen tasolla, mikä on täysin luonnollista. Sitten kun asiaa käsitellään tiedon ja faktan pohjalta, tunteet laantuvat ja ymmärretään mistä on kyse. Esimerkkinä tästä olkoon vaikkapa korona rokotukset. Miten vanhukset pääsevät rokotuspaikalle? Miksi mummo ei saa rokotetta heti? Vastaus: kaikki kyllä rokotetaan heti, kun vaan saadaan rokotetta. Kaikki vanhukset myös rokotetaan, vaikka kotikäynnillä.

On paljon helpompi ilmaista negatiiviset tunteet, kuin jakaa positiivisuutta. On helpompi nähdä ympärillä olevat epäkohdat, kuin se kaikki hyvä mitä jo on. Kun on kiitoksen aika, sitä ei pidä säästellä. Ei ole suuri vaiva antaa kiitos saadusta palvelusta, vaikka siellä somessa.

Ps. Suomen yleisin lintu on muutosvastarinta.

 

Jussi Maasola

Jyväskylä

varavaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen


Jussin kirjoitus SuurJyväskylän lehdessä

 Mitä äänestäjälle voi luvata?

Vaalien alla ehdokkailta kysytään usein: mitä sinä lupaat? Kysymys on hyvä ja oikeutettu. Olisi kiva vastata jokaiselle kysyjälle että, lupaan sinun asuinalueellesi uuden koulun, kirjaston ja sairaalan. Katteettomia lupauksia ei pidä antaa äänestäjille. En voi luvata sellaisia asioita, joista en ole varma. Lupausten suhteen pitää olla realisti. Olisi tyhmää mennä lupaamaan asioita, joita ei voida tässä taloudellisessa tilanteessa toteuttaa.

Politiikka ei ole soololaji. Yksittäisen valtuutetun vaikutusvalta on oikeasti aika pieni. Jotta oikeudenmukaisia päätöksiä saadaan aikaan, on pystyttävä yhteistyöhön eri puolueiden valtuutettujen ja ennen kaikkea kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Otan tästä esimerkin: viime kaudella sosiaali- ja terveyslautakuntaan tuotiin esitys palvelukeskus Hanskan perustamisesta. Hanskan tehtävä on auttaa asunnottomia, päihteileviä ja palveluiden ulkopuolella olevia Jyväskyläläisiä. Olin puhunut vastaavasta paikasta jo muutaman vuoden monessa eri tilaisuudessa ja konklaavissa. Nyt asia konkretisoitui ja olin tavattoman iloinen.

Kun asia tuli budjetin valmisteluvaiheessa käsittelyyn oli Hanskaan korvamerkitty yhden työntekijän palkka. Tämä ei kelvannut minulle, vaan lähdin määrätietoisesti yhdessä muiden lautakunnanjäsenten kanssa ehdottamaan muutosta, että paikkaan on saatava toinenkin työntekijä. Olisi liian riskialtista toimia yksin. Pidin asiaa esillä jatkuvasti. Ja onnistuimme tässä budjetti muutoksessa, Hanskaan saatiin palkattua kaksi työntekijää! Yksin en olisi tähän pystynyt, mutta hyvillä perusteluilla ja yhteistyöllä pystyimme. Nyt on selkeästi todettu Hanskan tarpeellisuus käytännössä ja työ on kantanut hedelmää. Apua on saatu sinne missä sitä eniten kaivataan. En ota tästä päätöksestä yksin kunniaa, yhdessä tämäkin on tehty. Tämä pieni esimerkki osoittaa sen, että valtuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Ajattelen, että valtuutettu on kaupunkilaisten edunvalvoja, hänen tehtävänänsä on tuoda esille ne aukot kaupungin palveluissa, jotka tarvitsevat paikkausta. Itse en pysty lupaamaan muuta kuin sen, että toimin rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja pidän vähempiosaisten puolta päätöksiä tehdessä. Lupaan toimia äänitorvena niille, joiden ääni on heikoin. Ennen kuin menet äänestyskoppiin, mieti mitä ehdokkaasi on luvannut. Ovatko luvatut asiat sellaisia, että ne voidaan oikeasti toteuttaa vai ovatko lupaukset vain sanahelinää.

 

Jussi Maasola

kuntavaaliehdokas (sd.)

Jyväskylähttps://nakoislehti.media.fi/suurjyvaskylanlehti/939f3d5c-6e8e-49cd-b8d5-6421abdc6c6e/11?cd_browse-mode=browser&fbclid=IwAR1lwbZZrxEI2uxR1m2devRbQ9MxRtKvc7C1OOE4TL0UuyB2M6XaQNBVATE
keskiviikko 10. maaliskuuta 2021

Jussin kirjoitus Ksml

Mielipidekirjoitus Aiheena heikoimpien palvelut!

Jyväskylän väestön ikärakenne vanhenee tulevaisuudessa. Vuonna 2030 Jyväskylässä on 75 vuotta täyttäneitä yli 5 500 henkilöä ja 85 vuotta täyttäneiden määrä nousee yli 1500 henkilöllä verrattuna 2020-luvun taitteeseen. Tämä tarkoittaa väistämättä ikääntyneiden palveluiden tarpeen kasvua. Tähän palvelutarpeen kasvuun on varaudutta jo nyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme Jyväskylään lisää kaupungin tuottamaa tehostettua palveluasumista, välimuotoista palveluasumista ja kotihoitoa. Nyt kotihoito tekee äärimmäisen arvokasta työtä jaksamisen äärirajoilla, kotihoidon työtä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Työhyvinvointiin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Ikäihmisten palvelutarve on yksilöllistä ja riippuu henkilön toimintakyvystä sekä terveydentilasta. Ikääntyneiden palveluissa on panostettava toimintakyvyn säilymistä edistäviin keinoihin. Silloin jokainen saa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kaupungin omien palveluiden lisäksi yksityiset ja kolmannen sektorin tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkista palveluntuotantoa. Palveluasumisessa kohtuuton voitontavoittelu tulee estää yhteisesti rahoitettujen palveluiden kustannuksella ja voittoa tavoittelemattomien toimijoiden asemaa tulee vahvistaa.

Lastensuojelun menot kasvavat Jyväskylässä joka vuosi. Kiireelliset lastensuojelun sijoitukset lisääntyvät koko maassa ja niin myös Jyväskylässä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetin jokavuotinen ylitys johtuu suurimmaksi osaksi kriisitilanteissa tehdyistä lastensuojelun ostopalveluista. Kuten tiedetään, ostopalvelut ovat kaikista kalleimpia palveluita. Jotta kuluja voidaan hillitä, tarvitaan Jyväskylään oma lastensuojelun päivystys- ja vastaanottoyksikkö. Päivystysyksikkö uuden sairaalan yhteydessä mahdollistaisi vieläkin paremman yhteistyön lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian välille. Tämä olisi parempaa palvelua lastensuojelun asiakkaille. Päivystysyksiköllä voidaan tehdä merkittäviä säästöjä kaupungin budjettiin pitkällä aikavälillä. Hyvällä alkuarvioinnilla, eri toimijoiden yhteistyöllä ja riittävällä tuella pystytään välttämään kalliita lastensuojelun sijoituksia. Päivystysyksikkö ei poista ostopalvelujen tarvetta kokonaan, mutta on iso apu akuuteissa tilanteissa. Tämä tulee edullisemmaksi aivan varmasti, kuin kalliit ostopalvelut. Yksikkö oli kaupungin kaavailuissa jo tällä valtuustokaudella, mutta se ei valitettavasti mahtunut vuoden 2021 budjettiin.

 

Jussi Maasola

kuntavaaliehdokas (Sd.)

Jyväskylä

https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/3985607