keskiviikko 26. tammikuuta 2022

Jussin teesit JHL:n vaaleihin

 


Kuka Jussi?

47v. Jyväskyläläinen demari paikallispoliitikko.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöasiainjaoston jäsen.

Sote alueen varavaltuutettu.

Jyväskylän kaupungin 3. varavaltuutettu.

SDP Keski-Suomen piirin hallituksen jäsen.

SDP valtuuston varajäsen.

Keski-Suomen Ensi- ja turvakodin hallituksen jäsen.

Jyväskylän nuoriso- ja palveluasunnot, JNP ry:n ja Oy:n hallituksen jäsen.

Erityisnuorisotyöntekijä, Ankkuritoiminta, Jyväskylän kaupunki.

Kokemusta ay-asioista 10 vuotta. Kasvatuksen- ja nuorisotyön ammattilaiset KNT ry. ex-varapuheenjohtaja, ex-hallituksen jäsen. Ollut Jyväskylän seurakunnassa luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutetun tehävissä.

 

JHL:n jäsenmaksun tulee olla hyvinvointialojen ammattiliittojen edullisin

Jäsenmaksun pienuus on yksi merkittävimpiä syitä kuulua liittoon, eikä mihinkään muihin kassoihin. Etenkin uusien jäsenten kohdalla edullinen jäsenmaksu on hyvä houkutin liittyä liittoon.

 

Työehtosopimusten yleissitovuus pitää säilyttää

Kannatan vahvasti työehtosopimusten yleissitovuutta. Yleissitovalla työehtosopimuksella turvataan työntekijöiden vähimmäistyöehdot sellaisissa yrityksissä, jotka eivät ole minkään työnantajajärjestön jäseniä. Yleissitovuus tarkoittaa, että kaikkien alan työnantajien on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta. Työehtosopimuksessa määrätään monet palvelussuhteen ehdot, esimerkiksi palkka, työaika ja mahdolliset lisät. Työnantajan pitää noudattaa yleissitovaa tesiä riippumatta siitä, kuuluuko työnantaja alansa liittoon vai ei.

 

Julkisten palveluiden ulkoistamista hillittävä

On ajatusharha, että ulkoistamalla palveluita saadaan aikaan säästöä ja tehokkuutta. Ulkoistaminen uhkaa työpaikkoja ja työehtoja ja vie kuntalaisilta mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden laatuun. Omalla palveluntuotannolla voidaan tehdä säästöä, koska silloin kukaan ei vedä välistä 5-10% voittoa. Osa palveluista voidaan hankkia yrityksiltä ja yhteisöltä, etenkin silloin kun tarve on suurin esim. suunterveydenhuollon jonojen purku, kaihileikkaukset.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti